Place details

Fórum Karlín bylo postaveno společností Karlín Group na pozemcích historického objektu, kde byly vyráběny moderní parní kotle společností Českomoravská Kolben & Daněk (ČKD) pro celé Rakousko-Uhersko.

Na celkovém architektonickém řešení projektu Fórum Karlín se výraznou měrou podílel světoznámý španělský architekt Ricardo Bofill. ,,Fórum Karlín je jedinečná industriální budova. Má práce spočívala v tom zvýraznit jedinečnost tohoto působivého prostoru a citlivě přeměnit jeho původní industriální využití. Tento projekt nového funkčního využití budovy úspěšně vyzdvihuje krásu karlínského industriálního historického odkazu."

Photographies

Upcoming events